Advance J2EE

March 25, 2011 at 4:42 am Leave a comment

Để có thể xây dựng những ứng dụng có qui mô lớn trong Java, những kiến thức trong phần J2EE nền tảng là chưa đủ. Một trong những khía cạnh quan trọng của các ứng dụng này là cho phép chia nhỏ ứng dụng thành các module nhỏ hơn. Theo lý thuyết, modular design sẽ giúp làm giảm bớt độ phức tạp của ứng dụng. Việc giảm độ phức tạp của hệ thống sẽ làm cho việc phát triển cũng như bảo trì hệ thống trở nên dễ dành hơn nhiều. Có nhiều cách tiếp cập modular design trong Java như: portal, OSGI, và home-made modular design.

1. OSGI có thể coi là một cách tiếp cận chính thống trong modular design. Được đề xuất bởi Sáng kiến giao tiếp mã nguồn mở, OSGI đã có sự phát triển đáng kể từ lúc xuất hiện. Spring cũng đã hỗ trợ OSGI. Tuy nhiên nhược điểm của OSGI là sự phức tạp của nó. Việc thiếu vắng các tài liệu sử dụng cũng là lý do khiến OSGI không phổ biến.
2. Portal cũng là 1 cách tiếp cận modular. Tuy nhiên, portal thích hợp với các trang web dạng như Joomla hơn là phát triển 1 ứng dụng quản lý.
3. Home-made modular design: so với 2 cách tiếp cận trên đây có vẻ là cách phù hợp nhất. Sở hữu một kiến trúc modular đáp ứng chính xác các yêu cầu quản lý đồng thời duy trì sự đơn giản ở mức độ nhất định đó là các lợi thế của các tiếp cận này.
Hai vấn đề cần giải quyết:
Home-made modular design cần phải giải quyết được 2 vấn đề sau:
– Thứ nhất, đó là khả năng chia sẻ kết nối dữ liệu giữa các module, đồng thời cho phép sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các file hibernate mapping
– Thứ hai, khả năng đóng gói nhiều module thành 1 file war lớn. File war chung này sẽ giúp chia sẻ session giữa các module.
Các vấn đề này đều đã được nghiên cứu và thử nghiệm tại JDTC. Tham gia khóa học J2EE nâng cao bạn hoàn toàn có khả năng làm chủ các kiến thức này.
Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Introducing the Java Apache Mail Enterprise Server Create Struts2 Hibernate Example in Eclipse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed%d bloggers like this: